Hynek Cup 2008 - Balonowy Puchar Kaszub im. płk F. Hynka :: 4 - 7 września 2008 :: Bielkówko - Kolbudy - Przywidz - Nowa Karczma - Szymbark - Szatarpy

Było nie mineło 2008-01-13

Wcześnie rano... w żadnym sporcie nie wstaje się o 5 rano tak jak w baloniarstwie. Po ósmej, niebieski przestwór, dla balonów na ogrzane powietrze, staje się żywiołem wrogim, dopiero pod wieczór znowu łagodnieje - tak oto rozpoczyna się kolejna historia serialu "Było nie mineło". Odcinek nosi tytuł "Władcu wiatru".

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11