Hynek Cup 2008 - Balonowy Puchar Kaszub im. płk F. Hynka :: 4 - 7 września 2008 :: Bielkówko - Kolbudy - Przywidz - Nowa Karczma - Szymbark - Szatarpy

Pozycje topograficzne i geograficzne ważniejszych obiektów

 

CLP – 1
UTM UPS 34 U 0323620
6002106
N 54˚08'12.3"
E018˚18'00.1"
CLP – 2
UTM UPS 34 U 0338683
6015371
N 54˚15'38.9"
E018˚31'23.7"

Obelisk płk Franciszka HYNKA Szatarpy

UTM UPS 34 U 0323869
6002320
N 54˚08'19.5"
E018˚18'13.4"
Biuro Zawodów HYNEK CUP 2008
UTM UPS 34 U 0340551
6017109
N 54˚16'37.2"
E018˚33'03.5"
Hotel Cztery Pory Roku
UTM UPS 34 U 0340551
6017109
N 54˚16'37.2"
E018˚33'03.5"
Ośrodek ROMA
UTM UPS 34 U 0331774
6017387
N 54˚16'36.1"
E018˚24'58.2"
Ośrodek DOROTA
UTM UPS 34 U 0331673
6017189
N 54˚16'29.5"
E018˚24'53.0"

Szkoła Podstawowa im płk Franciszka HYNKA Szatarpy

UTM UPS 34 U 0322988
6002329
N 54˚16'29.5"
E018˚24'53.0"