Hynek Cup 2008 - Balonowy Puchar Kaszub im. płk F. Hynka :: 4 - 7 września 2008 :: Bielkówko - Kolbudy - Przywidz - Nowa Karczma - Szymbark - Szatarpy

Rejon lotów balonowych

 1. Dotyczy: Zawody Balonowe „HYNEK CUP 2008”.
 2. Termin: 04 – 07.09.2008r.
 3. Czas: zgodnie z publikacją w AUP.
 4. Rejony lotów:
 • Rejon 1 - EA

Granice poziome /WGS 84/:
1. 54°20’19’’N 017°58’32’’E
2. 54°20’00’’N 018°09’00’’E
3. 54°16’30’’N 018°19’00’’E
4. 54°16’00’’N 018°35’08’’E
5. 54°11’45’’N 018°34’15’’E
6. 54°02’56’’N 018°45’39’’E
7. 54°02’08’’N 018°02’31’’E
1. 54°20’19’’N 017°58’32’’E
Granice pionowe: GND – 1050 m (3500 ft) AMSL

 • Rejon – 2 EA

Granice poziome /WGS 84/:
1. 54°16’00’’N 018°35’08’’E
2. 54°13’40’’N 018°56’03’’E
3. 54°09’55’’N 018°51’00’’E
4. 54°11’45’’N 018°34’15’’E
1. 54°16’00’’N 018°35’08’’E
Granice pionowe: 550 m (1804 ft) – 820 m (2700 ft) MASL

 • Rejon 3 - EA

Granice poziome /WGS 84/:
1. 54°18’36’’N 018°28’13’’E
2. 54°18’33’’N 018°33’41’’E
3. 54°17’40’’N 018°43’13’’E
4. 54°14’53’’N 018°45’03’’E
5. 54°16’00’’N 018°35’08’’E
6. 54°16’12’’N 018°27’51’’E
1. 54°18’36’’N 018°28’13’’E
Granice pionowe: GND – 150 m (500 ft) AMSL

 • Rejon 4 - EA

Granice poziome /WGS 84/:
1. 54°20’00’’N 018°09’00’’E
2. 54°17’42’’N 018°28’12’’E
3. 54°16’12’’N 018°27’51’’E
4. 54°16’30’’N 018°19’00’’E
1. 54°20’00’’N 018°09’00’’E
Granice pionowe: GND – 550 m (1804 ft) AMSL

 • Rejon 5 - EA

Granice poziome /WGS 84/:
1. 54°20’00’’N 018°09’00’’E
2. 54°18’36’’N 018°28’13’’E
3. 54°17’42’’N 018°28’00’’E
1. 54°20’00’’N 018°09’00’’E
Granice pionowe: GND – 340 m (1100 ft) AMSL

 • Rejon 6 - EA

Granice poziome /WGS 84/:
1. 54°09’55’’N 018°51’00’’E
2. 54°02’56’’N 018°45’39’’E
3. 54°11’45’’N 018°34’15’’E
1. 54°09’55’’N 018°51’00’’E
Granice pionowe: GND – 820 m (2700 ft) AMSL

 1. Władze odpowiedzialne za organizację:

Towarzystwo Sportowe „Przywidz”
Dyrektor zawodów – Andrzej Rogowski
Tel. 0501 555 444

 1. Planowane godziny aktywności:

04.09.2008r. godz. 15.00 – 17.20 UTC
05 i 06.09.2008r. godz. 04.00 – 07.00 i 15.00 – 17.200 UTC
07.09.2008r. godz. 04.00 – 07.00 UTC
 

 

Tutaj możesz pobrać mapę lotów (format jpg)