Hynek Cup 2008 - Balonowy Puchar Kaszub im. płk F. Hynka :: 4 - 7 września 2008 :: Bielkówko - Kolbudy - Przywidz - Nowa Karczma - Szymbark - Szatarpy

Konkurs dziennikarski na reportaż z Międzynarodowych Zawodów Balonowych HYNEK CUP 2008

 
Regulamin

Art.1. Organizatorzy Międzynarodowych Zawodów Balonowych HYNEK CUP 2008: Towarzystwo Sportowe Przywidz, Balloon Charter oraz Grupa Energia Kaszub ogłaszają konkurs dziennikarski, którego celem jest:
- upowszechnienie wiedzy o patronie zawodów płk Franciszku Hynku
- promocja sportu balonowego
- promocja turystycznych walorów Kaszub.


Art.2. Konkurs adresowany jest do akredytowanych przy zawodach HynekCup profesjonalistów:
- fotoreporterów
- dziennikarzy piszących.


Art.3. Konkurs rozgrywany jest w kategoriach:
- reportaż fotograficzny
- reportaż prasowy
- reportaż telewizyjny
- reportaż radiowy.


Ad.4. W każdej z kategorii przyznawana jest nagroda główna za prace o najwyższej wartości informacyjnej, merytorycznej i promocyjnej.
W przypadku fotografii preferowany do nagrody głównej będzie fotoreportaż, składający się z co najmniej dwóch zdjęć.


Art.5. W konkursie biorą udział nadesłane przez autorów już opublikowane w mediach fotografie i teksty – w przypadku fotografii i publikacji na portalach internetowych - także na nośniku elektronicznym.


Art.6. Termin nadsyłania prac 31 października 2008 r.


Art.7. Termin rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia wyników 15 listopada 2008r. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany tego terminu z przyczyn obiektywnych.


Art.8. Nagrodami głównymi w konkursie są - do wyboru przez laureatów w każdej z czterech kategorii :
- pasażerski lot balonem dla dwóch osób
- weekend dla 2 osób w trzygwiazdkowym hotelu
* w terminach uzgodnionych z fundatorami nagród.


Art.9. Nagrody fundowane są przez sponsorów konkursu.


Art.10. Przewiduje się również nagrody rzeczowe za prace wyróżnione.


Art.11. Jury konkursu stanowią przedstawiciele organizatorów. Przewodniczącą jury jest rzecznik prasowy Zawodów.


Art.12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji nadesłanych na konkurs prac - na stronach WWW.hynekcup.pl ze wskazaniem źródła.