Hynek Cup 2008 - Balonowy Puchar Kaszub im. płk F. Hynka :: 4 - 7 września 2008 :: Bielkówko - Kolbudy - Przywidz - Nowa Karczma - Szymbark - Szatarpy

Rozgrywane konkurencje

 1. CEL DEKLAROWANY PRZEZ PILOTA (PDG)

  1. Piloci starają się rzucić marker jak najbliżej celu wybranego i zadeklarowanego przez siebie przed rozpoczęciem konkurencji.
  2. Rezultatem jest odległość od znaku do najbliższego ważnego celu. Najmniejszy rezultat jest najlepszy.
 2. MEMORIAŁ FRANCISZKA HYNKA CEL WYZNACZONY PRZEZ SĘDZIEGO (JDG)

  1. Piloci starają się zrzucić marker jak najbliżej wyznaczonego celu (Pomnik Franciszka Hynka).
  2. Rezultatem jest odległość od znaku do krzyża, jeśli jest wyłożony lub celu. Najmniejszy rezultat jest najlepszy.
 3. WALC (HZW)

  1. Piloci starają się zrzucić marker do najbliższego krzyża/celu (Browar AMBER, Zajazd PRZYSTAŃ).
  2. Rezultatem jest odległość od znaku do najbliższego krzyża, jeśli jest wyłożony lub celu. Najmniejszy rezultat jest najlepszy.
 4. FLY IN (FIT)

  1. Piloci wybierają własne miejsce startu i starają się osiągnąć krzyż / cel (Hotel Kozi Gród).
  2. Rezultatem jest odległość od znaku do krzyża. Najmniejszy rezultat jest najlepszy.
  3. Dozwolone jest tylko jeden zrzut markera lub lądowanie punktowane.
 5. POGOŃ ZA LISEM (HAH)

  1. Piloci lecą za balonem „lisem” (Głównym Sponsorem) i zrzucają markery jak najbliżej krzyża wyłożonego przez ten balon. Krzyż wyłożony jest nie więcej niż 2 metry „pod wiatr” od miejsca lądowania kosza balonu „lisa”.
  2. Rezultatem jest odległość od znaku do krzyża. Najmniejszy rezultat jest najlepszy.
  3. Balon „lis” może zostać opróżniony i wyniesiony z miejsca lądowania.
  4. Z kosza balonu „lisa” może być wywieszona płachta ( reklama sponsora ). Żaden z zawodników nie może wywieszać płachty podczas trwania konkurencji.
 6. ZATAPIANIE OKRĘTU (WTD)

  1. Piloci lecą do miejsca startu balonu „lisa” (Głównego Sponsora), następnie lecą za balonem „lisem” i zrzucają markery jak najbliżej krzyża wyłożonego przez ten balon. Krzyż wyłożony jest nie więcej niż 2 metry „pod wiatr” od miejsca lądowania kosza balonu „lisa”.
  2. Rezultatem jest odległość od znaku do krzyża. Najmniejszy rezultat jest najlepszy.
  3. Balon „lis” może zostać opróżniony i wyniesiony z miejsca lądowania.
  4. Z kosza balonu „lisa” może być wywieszona płachta. Żaden z zawodników nie może wywieszać płachty podczas trwania konkurencji.
 7. MEMORIAŁ GORDONA BENNETTA (GBM)

  1. Piloci usiłują zrzucić marker w obszarze(rach) pomiarowym(ych) jak najbliżej krzyża.
  2. Rezultatem jest odległość od znaku do krzyża, (jeżeli jest wyłożony) lub celu. Najmniejszy rezultat jest najlepszy.
 8. LOT KALKULOWANY (CRAT)

  1. Piloci usiłują zrzucić marker w obszarze mierzonym jak najbliżej krzyża. Obszar(y) sponsorskie pomiarowy(e) mają różne okresy czasowe aktywności.
  2. Rezultatem jest odległość od znaku do krzyża. Najmniejszy rezultat jest najlepszy.
  3. Piloci, który nie zrzuci swojego markera w obszarze pomiarowym w okresie jego aktywności nie osiąga rezultatu.
 9. WYŚCIG DO STREFY

  1. Piloci usiłują zrzucić marker lub osiągnąć ważny punkt trasy lotu wyszczególnionych w danych do konkurencji, w najkrótszym czasie w obszarze (obszarach) pomiarowym lub przestrzeni (przestrzeniach) powietrznej.
  2. Rezultatem jest ustalony czas pomiędzy startem a rzutem markera lub pierwszym ważnym punktem trasy lotu. Najmniejszy rezultat jest najlepszy.
  3. Czas jest liczony do momentu zobaczenia przez komisję sędziowską zrzutu markera, jego upadku na ziemię lub odnalezienia przez komisję sędziowską lub do momentu osiągnięcia pierwszego ważnego punktu trasy lotu jeśli takie zostały wyznaczone.
 10. ŁOKIEĆ (ELB)

  1. Piloci usiłują jak najbardziej zmienić kierunek w trakcie lotu. Zmiana kierunku jest kątem między punktami „A”, „B” i „C”.
  2. Rezultatem jest 180 stopni minus kąt ABC. Największy rezultat jest najlepszy.
 11. ZAJMOWANIE TERENU

  1. Piloci usiłują osiągnąć jak największą powierzchnię trójkąta zawartego pomiędzy między „A”, „B” i „C”.
  2. Rezultatem jest powierzchnia pola trójkąta ABC. Największy rezultat jest najlepszy.
 12. MINIMALNY DYSTANS

  1. Piloci rzucają markery jak najbliżej wspólnego miejsca startu, po przeleceniu wyznaczonego minimalnego czasu lub dystansu.
  2. Rezultatem jest odległość od znaku lub najbliższego ważnego punktu trasy lotu do wspólnego miejsca startu. Najmniejszy rezultat jest najlepszy.
  3. Pomiar wykonywany jest od znaku lub najlepszego punktu trasy lotu po upływie minimalnego czasu lotu lub pokonaniu minimalnej odległości.
 13. NAJKRÓTSZY LOT

  1. Piloci rzucają markery jak najbliżej wspólnego miejsca startu, w wyznaczonym obszarze (obszarach). Miejsce startu znajduje się poza tym obszarem (obszarami).
  2. Rezultatem jest odległość od znaku do wspólnego miejsca startu. Najmniejszy rezultat jest najlepszy.
 14. MINIMALNY DYSTANS RZUTU DWÓCH MARKERÓW

  1. Piloci rzucają dwa markery w dwóch osobnych obszarach tak, aby odległość między tymi markerami była jak najmniejsza.
  2. Rezultatem jest odległość pomiędzy dwoma znakami. Najmniejszy rezultat jest najlepszy.
  3. Zawodnicy nie osiągają rezultatu, jeżeli jeden albo oba znaki znajdują się poza obszarami pomiarowymi lub oba znaki znajdują się w jednym obszarze.
 15. MAKSYMALNY CZAS

  1. Piloci usiłują zrzucić marker jak najdalej od wspólnego miejsca startu, w wyznaczonym maksymalnym czasie.
  2. Rezultatem jest odległość od znaku do wspólnego miejsca startu. Największy rezultat jest najlepszy.
 16. MAKSYMALNY DYSTANS

  1. Piloci usiłują zrzucić marker jak najdalej od wspólnego miejsca startu do markera w określonym obszarze(ach) mierzenia.
  2. Rezultatem zawodnika jest odległość od markera do wspólnego miejsca startu. Największy rezultat jest najlepszy.
 17. MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ RZUTU DWÓCH MARKERÓW

  1. Piloci rzucają dwa markery jak najdalej od siebie w wyznaczonym obszarze (obszarach).
  2. Rezultatem jest odległość pomiędzy znakami. Największy rezultat jest najlepszy.
 18. KĄT

  1. Piloci usiłują osiągnąć jak największą zmianę kierunku od założonego kierunku. Zmiana kierunku jest kątem zawartym pomiędzy założonym kierunkiem i linią „A-B”.
  2. Rezultatem jest kąt pomiędzy założonym kierunkiem i linią „A-B”. Największy rezultat jest najlepszy.
 19.  

 20. BOX

  1. Piloci starają się osiągnąć jak największą odległość w określonej przestrzeni.
  2. Rezultatem jest zsumowana horyzontalna odległość pomiędzy ważnymi punktami lotu w danej przestrzeni powietrznej. Największy rezultat jest najlepszy.

Źródło: ts.przywidz.org