Hynek Cup 2008 - Balonowy Puchar Kaszub im. płk F. Hynka :: 4 - 7 września 2008 :: Bielkówko - Kolbudy - Przywidz - Nowa Karczma - Szymbark - Szatarpy

Piątek 05.09.2008 Dzień ENERGA SA

Godzina:

05.30-06.15

Poranny briefing dla pilotów i załóg (Hotel "Cztery Pory Roku" w Straszynie)

06.30-09.00 HYNEK CUP 2008 loty zawodnicze nad Kaszubami o Nagrodę i Puchar ENERGA SA
09.00-10.00 Przyjazd młodej widowni ze szkół do Miasteczka Namiotowego (teren Koźlaków Bielkowskich)
10.00-15.00 Dni Otwarte Elektrowni Wodnej w Straszynie (zwiedzanie z przewodnikiem, wejście o pełnej godzinie)
10.00-15.00 Stoisko POCZTY POLSKIEJ - karty i stemple poczty balonowej (teren Koźlaków Bielkowskich)
10.00-15.00 Czynny Punkt Balonowy i Motolotniarski (teren Koźlaków Bielkowskich)
10.00-11.30

Pogadanki na temat baloniarstwa, wspomnienia Stefana Makne i Ireneusza Cieślaka o płk Franciszku Hynku i Pucharze Gordon Benetta

Pokaz Lotniczy modeli latających - akrobacje na uwięzi modelu F3B, loty modeli szybowców gigantów (rozpiętość 5m)

Lekcja modelarstwa - zwiedzanie wystawy modelarskiej (teren Koźlaków Bielkowskich)

11.30-12.30

Wykład na temat historii baloniarstwa polskiego. Zagadkę niewyjaśnionej śmierci płk Franciszka Hynka spróbuje rozwiązać red. Leszek Piecyk (teren Koźlaków Bielkowskich)

11.30-15.00 Inauguracja pokazów lotniczych modeli zdalnie starowanych: akrobacje modelu śmigłowca (Mistrz Polski), taniec powietrzny modelu F3A do muzyki (Mistrz Polski), akrobacje na uwięzi modelu F3B, walka powietrzna modeli F2D Combat (teren Koźlaków Bielkowskich)
12.00-12.30 Oficjalne Otwarcie Zawodów HYNEK CUP 2008 - prezentacja załóg uczestniczących w zawodach (Hotel "Cztery Pory Roku" w Straszynie)
12.30-13.30 Wykład pt. "Historia przewozu poczty statkami powietrznymi ze szczególnym uwzględnieniem ziem polskich" poprowadzi Andrzej Kłosiński - Przewodniczący Komisji Aerofilatelistyki Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistycznego (teren Koźlaków Bielkowskich)
16.00-16.30 Wieczorny briefing dla pilotów i załóg (Hotel "Cztery Pory Roku" w Straszynie)
17.00-19.20  HYNEK CUP 2008 loty zawodnicze nad Kaszubami o Nagrodę i Puchar ENERGA SA
18.00-19.30 Loty Balonem na uwięzi (Bielkówko)
20.00-21.00 Nocna Gala Świecących Balonów (Browar Amber w Bielkówku)