Hynek Cup 2008 - Balonowy Puchar Kaszub im. płk F. Hynka :: 4 - 7 września 2008 :: Bielkówko - Kolbudy - Przywidz - Nowa Karczma - Szymbark - Szatarpy

Obszar zawodów

W miejscu śmierci lotnika, z inicjatywy Gdańskiego Aeroklubu i lokalnej społeczności, odsłonięto w 1969 r. pomnik upamiętniający najwybitniejszego polskiego baloniarza.

Miejsce to jest mniej znaną częścią Kaszub i Kociewia, ale ze względu na walory krajobrazowe i przyrodnicze wartą szczególnej promocji.