Hynek Cup 2008 - Balonowy Puchar Kaszub im. płk F. Hynka :: 4 - 7 września 2008 :: Bielkówko - Kolbudy - Przywidz - Nowa Karczma - Szymbark - Szatarpy

Historia Kaszub

W zasadzie nie wiadomo skąd wzięła się nazwa Kaszuby. Wiadomo jedynie, że niegdyś brzmiała Cassubia i po raz pierwszy w formie pisanej pojawiła się na początku XIII wieku. Etymologia tej nazwy nie została do dziś określona. Teorii rodowodu tego słowa jest kilka. Fakt ten powoduje, iż niewiadomą jest także czy nazwa regionu wywodzi się od miana jakim określano ludność zamieszkującą ten teren czy genezą miana ludności jest nazwa terenu, jednak od połowy XV wieku nazwa Kaszuby jest używana w słowie pisanym jako nazwa etniczna dla określenia mieszkańców pomorza gdańskiego. Ziemia Kaszubska to teren zamieszkiwany niegdyś przez stary lud pomorski, który od dawien dawna był panem tej ziemii. Obecny teren Kaszub jest zaledwie małą częścią ziemii Kaszubskiej sprzed wieków. Dzieje tej ziemii przed XII wiekiem są znane bardzo fragmentarycznie. Historia obecnego terenu Kaszub wiąże się z dynastią Kaszubską, której początki sięgają przełomu wieków X i XI. Założycielem dynastii był prawdopodobnie książe Pomorza Gdańskiego Subisław. Najbardziej znanym z dynastii kaszubskiej jest Świętopełk II Wielki. Wsławił się on tym, że jako pierwszy przewidział nadchodzące zagrożenie związane z Krzyżakami. W 13 lat po śmierci syna Świętopełka II (Mściwoja II) korona przeszła w posiadanie inicjatora scalenia rozbitych ziem polskich Przemysława II. Po 1466 roku ziemia Kaszubska wraca do Polski i jest jej częścią aż do roku 1772 czyli pierwszego robioru Polski. Kaszubi trwali przy Polskości. Ziemie obecnego województwa Pomorskiego znalazły się w zjednoczonym państwie niemieckim. Wskrzeszenie świadomości narodowej Polaków szło w parze z nasilającymi się w XIX wieku procesami germanizacyjnymi, które stało się bodźcem do walki o zachowanie swojej narodowości przez Polaków. W roku 1919 na mocy traktatu wersalskiego Polska odzyskała większą część Pomorza Gdańskiego. W okresie międzywojennym większość niemieckiej ludności opuściła ziemie przyłączone do naszego Kraju. Ostatnia fala germanizacji, która spłynęła m.in. na Kaszuby to czas II Wojny Światowej, a dokładniej okres okupacji hitlerowskiej. Po roku 1945 Ziemia Kaszubska wróciła do Polski, jednak nie był to koniec ciężkich chwil dla ludności zamieszkującej te tereny. W czasach stalinowskich Kaszubi byli skazywani na łagry i wywózki. Wprowadzony w 1999 roku nowy podział administracyjny kraju włączył całą Ziemię Kaszubską do województwa pomorskiego. Zmniejszenie terenu zajmowanego przez Kaszuby spowodowane jest klikoma wydarzeniami. Pierwszym z nich to wypierająca na wschód stopniowa germanizacja ziem postępująca od czasów wojny trzynastoletniej, po której to ziemie Kaszubskie włączone zostały w skład Prus Królewskich. Od XII wieku kolonizacja wielkopolska, kujawska i chełmińska wypierały kaszubską grupę etniczną w kierunku północnym. Obecnie Kaszuby to teren ograniczony od północy brzegiem Bałtyckiego Morza, od wschodu Zatoką Gdańską, zachodnią granicę wyznacza rzeka Łeba, natomiast południowa granica jest jednocześnie północnym krańcem Borów Tucholskich.

źródło: www.kaszuby.info.pl