Hynek Cup 2008 - Balonowy Puchar Kaszub im. płk F. Hynka :: 4 - 7 września 2008 :: Bielkówko - Kolbudy - Przywidz - Nowa Karczma - Szymbark - Szatarpy

Meteorologia

Optymalne warunki pogodowe dla uprawiania baloniarstwa to słaby wiatr - maksymalnie o prędkości do 4 m/s. Im wiatr jest silniejszy, tym pole, na którym balon będzie lądować musi być dłuższe, by wyhamować przed przeszkodami.


Optymalne warunki pogodowe dla uprawiania baloniarstwa, to słaby wiatr – najlepiej 2-3 m/s (4-6 kts), brak takich zjawisk pogodowych jak burze, opady deszczu lub śniegu, termiki itp. Tak, więc pogoda musi być stabilna. Najlepsze warunki do latania dają układy wyżowe. Niskie ciśnienie barometryczne i wysoka temperatura powietrza nie są mile widziane, gdyż nieco ograniczają nośność balonu. Dobrze jest, jeśli kierunek wiatru znacznie zmienia się z wysokością. Daje to duże pole manewru. Łatwiej na przykład wtedy dolecieć do zaplanowanego miejsca lądowania.

 

Latać można cały rok, jeśli pogoda dopisuje.

 

Latem można planować latanie wczesnym rankiem lub późnym popołudniem. W godzinach południowych występują już silne podmuchy wiatru związane z termiką, co uniemożliwia bezpieczne wykonanie lotu. Nad morzem wykorzystuje się zjawisko bryzy*.

 

Zimą natomiast można latać cały dzień!

 

* Bryza dzienna (morska), jest to wiatr miejscowy, który wieje w kierunku od morza do lądu. Powstaje on w wyniku nierównomiernego nagrzania się lądu i morza. W dzień ląd jest cieplejszy od wody i dlatego w obszarach przybrzeżnych tworzy się różnica ciśnień (gradient ciśnienia). Gradient skierowany jest od morza do lądu i powoduje ruch powietrza znad morza nad ląd. Bryza morska rozpoczyna się około godziny 900-1000 i uzyskuje prędkość 4-7 m/s (3-4 stopnie w skali Beauforta). W ciągu dnia jej prędkość wzrasta, a jednocześnie następuje skręt w wiatru w prawo i w godzinach popołudniowych kierunek bryzy może być odchylony o 60° od kierunku początkowego. Proces występuje w dolnych warstwach atmosfery na wysokości od kilkuset metrów do 1 – 2 km, a zasięg w głąb lądu może dochodzić do 20 - 40 km. W Polsce, nad morzem, bryza dzienna pojawia się około godziny 10 - 11 i może być odczuwalna do 30 km w głąb lądu.

 

Bryza nocna (lądowa), to wiatr wiejący w nocy z lądu na morze. W nocy powierzchnia lądu ochładza się bardziej niż powierzchnia morza i wskutek tego, w okolicy przybrzeżnej, wytwarza się gradient baryczny skierowany z lądu w stronę morza. Dlatego też w nocy wiatr wieje z lądu w stronę morza. Bryza ta jest o wiele słabsza i ma mniejszy zasięg niż bryza morska z powodu mniejszych różnic temperatury pomiędzy lądem a morzem w nocy. Rozpoczyna się ona po zachodzie słońca i trwa do późnego rana. Zasięg jej w głąb morza dochodzi do 8-10 km. W miarę wzrostu prędkości wiatru kierunek jej ulega skrętowi w prawo. Zasięg bryzy nocnej nie przekracza 20-30 km od brzegu, a jej siła maksymalna osiąga 3-4 stopnie w skali Beauforta.

 

Bryza miejska występuje podczas bezwietrznej pogody w dużych miastach. Wówczas dachy, ściany domów i jezdnie nagrzewają się szybciej niż trawa i grunt. Wtedy słabe wiatry wieją z brzegów miasta ku jego centrum. To właśnie zjawisko nazywane jest bryzą dzienną.

 

 

 

Te informacje i jeszcze wiele innych można znaleźć na stronach:

www.lotybalonem.pl

www.balloncharter.pl

www.skyadventure.pl

www.hotaairballooning.com